Header Image
All Systems Operational

Updated a few seconds ago

Marketing Pages
Operational

API
Operational

Product Panel
Operational

Meeting and Webinar Web Rooms
Operational

Room Recorder
Operational

Phone Gateways
Operational

Private Label environment
Operational

Document converter
Operational

Integrations
Operational

Mobile Application
Operational

Customer Support
Operational

0

Active Incidents

0

Active Maintenances

1

Incidents Last 30 Days

External Services

History (Last 30 days)

Incident Status

Partial Service Disruption


Components

Marketing Pages, Product Panel, Meeting and Webinar Web Rooms, Room Recorder


Locations

Primary Data Center
March 30, 2021 12:01PM UTC
[Resolved] [EN] We are currently monitoring the situation. The system is fully operational. We are very sorry for any inconvenience this may cause. [PL] W chwili obecnej monitorujemy sytuację, problemy przestały występować. Bardzo nam przykro z powodu wszelkich niedogodności związanych z tą sytuacją.

March 30, 2021 11:46AM UTC
[Monitoring] [EN] We are currently monitoring the situation. The system is fully operational. We are very sorry for any inconvenience this may cause. [PL] W chwili obecnej monitorujemy sytuację, problemy przestały występować. Bardzo nam przykro z powodu wszelkich niedogodności związanych z tą sytuacją.

March 30, 2021 11:24AM UTC
[Identified] [EN] The issue has been identified and we are working on restoring all services. Thank you for your understanding. [PL] Problem został zdiagnozowany i trwają pracę nad jego wyeliminowaniem. Dziękujemy za wyrozumiałość.

March 30, 2021 10:44AM UTC
[Investigating] [EN] Access to ClickMeeting pages and events are interrupted. We are sorry for any inconvenience and we appreciate your understanding while we try to fix this issue. [PL] Występuje problem z dostępem do usługi ClickMeeting, a także dostępem do kont i wydarzeń na platformie ClickMeeting. Jesteśmy w trakcie rozwiązywania problemu.

Incident Status

Partial Service Disruption


Components

Marketing Pages, Product Panel


Locations

Primary Data Center
March 22, 2021 1:38PM UTC
[Resolved] We confirm that that this issue has been resolved and all systems are 100% operational at this time. [PL] Potwierdzamy, że problem został rozwiązany, obecnie wszystkie systemy są w 100% sprawne.

March 10, 2021 11:07AM UTC
[Monitoring] [Monitoring] [EN] We are currently monitoring the situation. Automatic webinars are available and active, the delay in delivering notifications has been minimized. Some of our marketing pages are still unavailable (incl. knowledge base) but this does to affect our platform performance. The system is operational. In case of any issues or questions, please reach out to our support team at clickmeeting.com/pl/contact [PL] W chwili obecnej monitorujemy sytuację, problemy przestały występować. Webinary automatyczne są dostępne, a kolejka w wysyłce powiadomień została zminimalizowana. Cześć stron marketingowych (w tym baza wiedzy) jest nadal niedostępna, jednak nie wpływa to na użytkowanie platformy, działa ona bez zakłóceń. W razie pytań lub problemów, prosimy o kontakt z naszym Działem Wsparcia: clickmeeting.com/pl/contact

March 10, 2021 8:54AM UTC
[Identified] [EN] We are now working on restoring affected functionalities and pages. Please note that the problem has also affected email notifications - invitations, reminders and other emails will be delivered with delays. [PL] Pracujemy nad przywróceniem pełnej funkcjonalności systemu i stron. Dodatkowo informujemy, że problemy serwerowe wpłynęły również na powiadomienia emailowe - zaproszenia, przypomnienia, podziękowania i inne notyfikacje zostaną dostarczone z opóźnieniem.

March 10, 2021 8:30AM UTC
[Investigating] [EN] Due to our server provider’s global issue some of our help center and education pages - knowledge base, integration page, blog etc. - are inaccessible at the moment. We are now doing our best to restore their functioning. In case of any issues or questions, please reach out to our support team at https://clickmeeting.com/pl/contact The issue may also affect automated events. We suggest postponing events of that type to a later hour. [PL] Ze względu na globalny problem u jednego z naszych dostawców rozwiązań serwerowych, część stron serwisu ClickMeeting - m.in. baza wiedzy, blog i strona o integracjach - jest obecnie niedostępna. Usilnie pracujemy nad ich przywróceniem. W razie pytań lub problemów, prosimy o kontakt z naszym Działem Wsparcia: https://clickmeeting.com/pl/contact Problemy serwerowe mogą również uniemożliwić odtwarzanie webinarów automatycznych - zalecamy przesunięcie ich na inny termin.