Header Image
All Systems Operational

Updated a few seconds ago

Scheduled Maintenance

Schedule

April 19, 2024 5:00AM - 5:30AM UTC

Components

Product Panel

Locations

Primary Data Center

Description

[EN] On April 19, 2024, between 07:00 AM (CET) / 1:00 AM (ET) and 07:30 AM (CET) / 1:30 AM (ET), our servers will be undergoing maintenance. The work will be carried out without interruptions to the operation of provided services, however, we recommend rescheduling any events that have been scheduled for this time. Thank you for your understanding. [PL] 18 kwietnia 2024 r. między 07:00 (CET) a 07:30 (CET) na naszej platformie będą miały miejsce prace techniczne. Prace będą wykonywane bez przerw w działaniu usług sieciowych, niemniej jednak zalecamy zmianę harmonogramu wszelkich wydarzeń, które zostały zaplanowane na ten czas. Dziękujemy za zrozumienie.

Marketing Pages
Operational

API
Operational

Product Panel
Operational

Meeting and Webinar Web Rooms
Operational

Room Recorder
Operational

Phone Gateways
Operational

Private Label environment
Operational

Document converter
Operational

Integrations
Operational

Mobile Application
Operational

Customer Support
Operational

0

Active Incidents

0

Active Maintenances

1

Incidents Last 30 Days

External Services

History (Last 30 days)

Incident Status

Degraded Performance


Components

Room Recorder


Locations

Primary Data Center
March 27, 2024 7:32AM UTC
[Resolved] [EN] We confirm that that the issue has been resolved and currently all systems are 100% operational. [PL] Potwierdzamy, że problem został rozwiązany, obecnie wszystkie systemy są w 100% sprawne.

March 26, 2024 6:37PM UTC
[Monitoring] [EN] We are currently monitoring the situation. The system is fully operational. We are very sorry for any inconvenience caused by the issue. [PL] W chwili obecnej monitorujemy sytuację, problemy przestały występować. Bardzo nam przykro z powodu wszelkich niedogodności związanych z tą sytuacją.

March 26, 2024 5:10PM UTC
[Investigating] [EN] Due to an unexpected error, there are issues with starting recordings in conferences. Users may not also be able to start YouTube and Facebook Streaming. We are investigating the issue. We are sorry for any inconveniences this may cause. Thank you for your understanding. In case of any additional questions, please reach out to our support team at support@clickmeeting.com or via our live chat. [PL] Ze względu na nieoczekiwany błąd, występują problemy z startowaniem nagrań w wydarzeniach. Użytkownicy mogą nie być też w stanie rozpocząć streamów na Facebook lub YouTube. Badamy przyczynę problemu. Przepraszamy za wszelkie niedogodności spowodowane tą sytuacją. Dziękujemy za wyrozumiałość. W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z naszym zespołem wsparcia klienta mailowo pod adresem support@clickmeeting.com lub poprzez czat na żywo.

Description

[EN] On March 20, 2024, between 07:00 AM (CET) / 02:00 AM (ET) and 07:30 AM (CET) / 02:30 AM (ET), our servers will be undergoing maintenance. The work will be carried out without interruptions to the operation of provided services, however, we recommend rescheduling any events that have been scheduled for this time. Thank you for your understanding. [PL] 20 marca 2024 r. między 07:00 (CET) a 07:30 (CET) na naszej platformie będą miały miejsce prace techniczne. Prace będą wykonywane bez przerw w działaniu usług sieciowych, niemniej jednak zalecamy zmianę harmonogramu wszelkich wydarzeń, które zostały zaplanowane na ten czas. Dziękujemy za zrozumienie.


Components

Meeting and Webinar Web Rooms, Room Recorder, Document converter


Locations

Primary Data Center


Schedule

March 20, 2024 6:00AM - March 20, 2024 6:30AM UTCMarch 20, 2024 6:30AM UTC
[Update] [EN]Scheduled maintenance is complete. [PL]Prace utrzymaniowe zakończyły się.

March 20, 2024 6:00AM UTC
[Update] [EN]Scheduled maintenance is starting . [PL]Rozpoczęły się zaplanowane prace utrzymaniowe.