Header Image
All Systems Operational

Updated a few seconds ago

Marketing Pages
Operational

API
Operational

Product Panel
Operational

Meeting and Webinar Web Rooms
Operational

Room Recorder
Operational

Phone Gateways
Operational

Private Label environment
Operational

Document converter
Operational

Integrations
Operational

0

Active Incidents

0

Active Maintenances

6

Incidents Last 30 Days

External Services

History (Last 30 days)

Incident Status

Partial Service Disruption


Components

Product Panel, Meeting and Webinar Web Rooms


Locations

Primary Data Center
July 10, 2020 8:33AM UTC
[Resolved] We confirm that that this issue has been resolved and all systems are 100% operational at this time. [PL] Potwierdzamy, że problem został rozwiązany, obecnie wszystkie systemy są w 100% sprawne.

July 10, 2020 8:24AM UTC
[Investigating] [EN] Access to ClickMeeting accounts may be interrupted. We are sorry for any inconvenience and we appreciate your understanding while we try to fix this issue. [PL] Występują problemy z logowaniem do kont i dołączaniem do wydarzeń na platformie. Jesteśmy w trakcie rozwiązywania problemu. Przepraszamy za utrudnienia.

Incident Status

Partial Service Disruption


Components

Meeting and Webinar Web Rooms


Locations

Primary Data Center
July 10, 2020 6:54AM UTC
[Resolved] All systems are fully operational. We confirm that that this issue has been resolved. [PL] Wszystkie funkcjonalności są w pełni dostępne . Potwierdzamy, że problem został rozwiązany.

July 10, 2020 6:18AM UTC
[Investigating] Users may experience issues with starting automated webinars and video files inside the webinar room. We will keep you posted. Thank you for your understanding. [PL]Mogą występować problemy związane z odtwarzaniem webinarów automatycznych oraz plików wewnątrz pokoju webinarowego. Pracujemy nad przywróceniem funkcjonalności. Przepraszamy za utrudnienia.

Description

We will undergo a planned maintenance work on July 10, 2020, between 5 am and 8 am CEST (3 am and 6 am UTC). The ClickMeeting platform will be unavailable during these hours. Please reschedule any events you have planned for this time to a later date as you will not be able to log in to your account. Thank you for your understanding. [PL] 10 lipca 2020 r. w godzinach od 5:00 do 8:00 CEST przejdziemy planowane prace serwisowe. Platforma ClickMeeting nie będzie dostępna w tych godzinach. Prosimy o przełożenie zaplanowanych w tym czasie wydarzeń na późniejszy termin, ponieważ zalogowanie się do panelu konta nie będzie możliwe. Dziękujemy za zrozumienie.


Components

Marketing Pages, API, Product Panel, Meeting and Webinar Web Rooms, Room Recorder, Phone Gateways, Private Label environment, Document converter, Integrations


Locations

Primary Data Center


Schedule

July 10, 2020 3:00AM - July 10, 2020 6:00AM UTCJuly 10, 2020 6:00AM UTC
[Update] Scheduled maintenance is complete.

July 10, 2020 3:00AM UTC
[Update] Scheduled maintenance is starting.

Incident Status

Partial Service Disruption


Components

Marketing Pages, Product Panel, Meeting and Webinar Web Rooms


Locations

Primary Data Center
July 9, 2020 1:14PM UTC
[Resolved] We receive no further reports related to accessing ClickMeeting and all systems are 100% operational at this time, for all users. [PL] Nie otrzymujemy już zgłoszeń związanych z dostępnością platformy; wszystkie systemy są w 100% sprawne dla wszystkich użytkowników.

July 9, 2020 9:58AM UTC
[Identified] [EN] Access to ClickMeeting may be interrupted for users located in Poland, due to issues of one of the local Internet providers. If you are experiencing issues, switching to a different Internet network should help. [PL] W wyniku problemów po stronie jednego z dostawców internetowych, dostęp do Clickmeeting może być tymczasowo utrudniony dla klientów z Polski. W razie trudności z dostępem do platformy, zalecamy zmianę sieci internetowej.

Incident Status

Degraded Performance


Components

Product Panel


Locations

Primary Data Center
June 26, 2020 2:58PM UTC
[Resolved] [4pm CET] Statistics are now available for download in account panel. [PL] Statystyki są już dostępne do pobrania w panelu.

June 25, 2020 8:42AM UTC
[Identified] Users may experience issues with accessing event statistics in the account panels. We're terribly sorry for the inconvenience. Please reach out to us via email at support@clickmeeting.com, with your event name & date, for an individual assessment of the situation. [PL] Mogą występować problemy związane z dostępem do statystyk z wydarzeń. Przepraszamy za utrudnienia. Prosimy o kontakt mailowy na support@clickmeeting.com, z nazwą i datą wydarzenia, w celu indywidualnej oceny sytuacji.

Incident Status

Partial Service Disruption


Components

Meeting and Webinar Web Rooms


Locations

Primary Data Center
June 24, 2020 3:10PM UTC
[Resolved] We confirm that that this issue has been resolved. [PL] Potwierdzamy, że problem został rozwiązany.

June 19, 2020 5:32PM UTC
[Monitoring] All systems are fully operational. We continue to monitor the situation [PL] Wszystkie systemy są w pełni operacyjne. Nadal monitorujemy sytuację

June 19, 2020 7:05AM UTC
[Monitoring] We are still monitoring the delayed logging in to the event rooms. Our IT is investigating this situation. [PL] Nadal monitorujemy opóźnienia w logowaniu się wydarzeń. Nasz dział IT bada tę sytuację.

June 18, 2020 7:34AM UTC
[Monitoring] We have implemented a solution that resolved the issue. We continue to monitor the situation [PL] Zostało wdrożone rozwiązanie pozwalające na wyeliminowanie problemu. Nadal monitorujemy sytuację

June 18, 2020 7:03AM UTC
[Investigating] Users may experience issues with accessing conferences. We are investigating the issue, the established fix time has not been estimated yet. We will keep you posted. Thank you for your understanding. [PL] Występują problemy z dołączaniem do wydarzeń. Badamy przyczynę problemu. Poinformujemy Państwa jak tylko ustalimy więcej szczegółów i czas potrzebny na rozwiązanie problemu. Dziękujemy za wyrozumiałość.

Incident Status

Degraded Performance


Components

Product Panel


Locations

Primary Data Center
June 17, 2020 9:08AM UTC
[Resolved] [Resolved] We confirm that that this issue has been resolved and all systems are 100% operational at this time. [PL] Potwierdzamy, że problem z nagraniami został rozwiązany obecnie wszystkie systemy są w 100% sprawne.

June 16, 2020 7:57PM UTC
[Monitoring] [Monitoring] Recordings should now be available without delays. We continue to monitor the situation [PL] Nagrania powinny generować się bez opóźnień. Nadal monitorujemy sytuację

June 16, 2020 5:01PM UTC
[Identified] [Identified] Users may experience delays with generating recordings after events, in the account panels. We're terribly sorry for the inconvenience. [PL] Mogą występować opóźnienia w generowaniu się nagrań po zakończonych wydarzeniach. Przepraszamy za utrudnienia.