Header Image
All Systems Operational

Updated a few seconds ago

Marketing Pages
Operational

API
Operational

Product Panel
Operational

Meeting and Webinar Web Rooms
Operational

Room Recorder
Operational

Phone Gateways
Operational

Private Label environment
Operational

Document converter
Operational

Integrations
Operational

Mobile Application
Operational

Customer Support
Operational

0

Active Incidents

0

Active Maintenances

2

Incidents Last 30 Days

External Services

History (Last 30 days)

Incident Status

Degraded Performance


Components

Room Recorder


Locations

Primary Data Center
August 8, 2022 1:00PM UTC
[Resolved] [EN] Recording start issue has been resolved. The system is fully operational. We are very sorry for any inconvenience this may cause. [PL] Problemy ze startowaniem nagrań zostały rozwiązane. Bardzo nam przykro z powodu wszelkich niedogodności związanych z tą sytuacją.

August 8, 2022 11:12AM UTC
[Monitoring] [EN] We are currently monitoring the situation. The system is fully operational. We are very sorry for any inconvenience this may cause. [PL] W chwili obecnej monitorujemy sytuację, problemy ze startowaniem nagrań przestały występować. Bardzo nam przykro z powodu wszelkich niedogodności związanych z tą sytuacją.

August 8, 2022 7:24AM UTC
[Investigating] [EN] Currently we are experiencing issues with start of the recordings. We are currently investigating situation. Thank you for your understanding. [PL] Obecnie występują trudności z rozpoczynaniem nagrań. Obecnie badamy sytuację. Dziękujemy za zrozumienie.
Live Chat issuesOperational

Incident Status

Operational


Components

Customer Support


Locations

Primary Data Center
July 25, 2022 9:48AM UTC
[Resolved] [Resolved] EN: We confirm that Live Chat issue has been resolved by our provider and all systems are 100% operational at this time. PL: Potwierdzamy, że problem z czatem na żywo został rozwiązany, obecnie wszystkie kanały komunikacji są w 100% sprawne. Zapraszamy do kontaktu :)

July 25, 2022 7:34AM UTC
[Investigating] [Investigating] EN: Due to issues with LiveChat provider, contact with agents may be inaccessible. Please contact us by e-mail / contact form: https://clickmeeting.com/contact PL: W związku z problemami po stronie dostawcy LiveChat, kontakt z agentami może być utrudniony. Prosimy o kontakt mailowy / przez formularz kontaktowy: https://clickmeeting.com/contact