Header Image
Active Incident

Updated a few seconds ago

Incident Status

Operational

Components

Meeting and Webinar Web Rooms

Locations

Primary Data CenterFebruary 15, 2024 7:27AM UTC
[Monitoring] [EN] We are currently monitoring the situation. The system is fully operational. [PL] W chwili obecnej monitorujemy sytuację, problemy przestały występować.

February 15, 2024 7:21AM UTC
[Identified] [EN] The issue has been identified and we are working on restoring all services. Thank you for your understanding. [PL] Problem został zdiagnozowany i trwają prace nad jego wyeliminowaniem. Dziękujemy za wyrozumiałość.

February 15, 2024 7:14AM UTC
[Investigating] [EN] Due to an unexpected error, there are issues with accessing conferences. We are investigating the issue, the established fix time has not been estimated yet. We will keep you posted. Thank you for your understanding. We are sorry for any inconvenience caused by the issue. In case of any additional questions, please reach out to our support team at support@clickmeeting.com or via our live chat. [PL] Ze względu na nieoczekiwany błąd, występują problemy z dołączaniem do wydarzeń. Badamy przyczynę problemu. Poinformujemy Państwa jak tylko ustalimy więcej szczegółów i czas potrzebny na rozwiązanie problemu. Dziękujemy za wyrozumiałość i najmocniej przepraszamy za wszelkie niedogodności spowodowane tą sytuacją. W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z naszym zespołem wsparcia klienta mailowo pod adresem support@clickmeeting.com lub poprzez czat na żywo.

Marketing Pages
Operational

API
Operational

Product Panel
Operational

Meeting and Webinar Web Rooms
Operational

Room Recorder
Operational

Phone Gateways
Operational

Private Label environment
Operational

Document converter
Operational

Integrations
Operational

Mobile Application
Operational

Customer Support
Operational

1

Active Incidents

0

Active Maintenances

3

Incidents Last 30 Days

External Services

History (Last 30 days)

Incident Status

Degraded Performance


Components

Meeting and Webinar Web Rooms


Locations

Primary Data Center
February 14, 2024 11:30AM UTC
[Resolved] [EN] We confirm that that the issue has been resolved and currently all systems are 100% operational. [PL] Potwierdzamy, że problem został rozwiązany, obecnie wszystkie systemy są w 100% sprawne.

February 8, 2024 10:30AM UTC
[Monitoring] [EN] We are currently monitoring the situation. The system is fully operational. We are very sorry for any inconvenience caused by the issue. [PL] W chwili obecnej monitorujemy sytuację, problemy przestały występować. Bardzo nam przykro z powodu wszelkich niedogodności związanych z tą sytuacją.

February 8, 2024 9:46AM UTC
[Investigating] [EN] Currently we are investigating the issue with email deliverability (such as event invitations). The established fix time has not been estimated yet. We will keep you posted. Thank you for your understanding. In case of any additional questions, please reach out to our support team at support@clickmeeting.com or via our live chat. [PL] Obecnie badamy trudności z dostarczalnością maili (takich jak zaproszenia na wydarzenia). Poinformujemy Państwa jak tylko ustalimy więcej szczegółów i czas potrzebny na rozwiązanie trudności. Dziękujemy za wyrozumiałość. W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z naszym zespołem wsparcia klienta mailowo pod adresem support@clickmeeting.com lub poprzez czat na żywo.

Incident Status

Partial Service Disruption


Components

Integrations


Locations

Primary Data Center
February 7, 2024 2:07PM UTC
[Resolved] [EN] The issues have been resolved. Re-integration of the service may be necessary. [PL] Problemy zostały rozwiązane. Ponowna integracja z serwisem może być potrzebna.

February 5, 2024 2:26PM UTC
[Investigating] [EN] There are issues with the integration with DropBox. Manual and automatic uploading of recordings to this service is not available. We are investigating the cause of problems. We are sorry for any inconveniences. [PL] Występują problemy z integracją z serwisem DropBox. Nie jest dostępne ręczne i automatyczne wgrywanie nagrań do tego serwisu. Badamy przyczynę występowania problemów. Przykro nam z powodu niedogodności.