Header Image
All Systems Operational

Updated a few seconds ago

Marketing Pages
Operational

API
Operational

Product Panel
Operational

Meeting and Webinar Web Rooms
Operational

Room Recorder
Operational

Phone Gateways
Operational

Private Label environment
Operational

Document converter
Operational

Integrations
Operational

Mobile Application
Operational

Customer Support
Operational

0

Active Incidents

0

Active Maintenances

1

Incidents Last 30 Days

External Services

History (Last 30 days)

Description

[EN] On June 5th, 2024, between 06:30 AM (CET) / 00:30 AM (ET) and 07:00 AM (CET) / 1:00 AM (ET), some of our servers will be undergoing maintenance works. We recommend rescheduling any events that have been scheduled for this time. We will inform you after the works are completed. Thank you for your understanding. In case of any additional questions, please reach out to our support team at support@clickmeeting.com or via our live chat. [PL] 5 czerwca 2024 r. między godz. 06:30 CET - 07:00 CET część naszej infrastruktury będzie przechodzić prace techniczne. Zalecamy zmianę harmonogramu wszelkich wydarzeń, które zostały zaplanowane na ten czas. Dziękujemy za zrozumienie. W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z naszym zespołem wsparcia klienta mailowo pod adresem support@clickmeeting.com lub poprzez czat na żywo.


Components

Marketing Pages, API, Product Panel, Meeting and Webinar Web Rooms, Room Recorder, Phone Gateways, Private Label environment, Document converter, Integrations, Mobile Application, Customer Support


Locations

Primary Data Center


Schedule

June 5, 2024 4:30AM - June 5, 2024 5:00AM UTCJune 5, 2024 5:00AM UTC
[Update] [EN] Scheduled maintenance is complete. [PL] Prace utrzymaniowe zostały zakończone.

June 5, 2024 4:30AM UTC
[Update] [EN] Scheduled maintenance is starting. [PL] Prace utrzymaniowe rozpoczęły się.

Incident Status

Degraded Performance


Components

Customer Support


Locations

Primary Data Center
June 4, 2024 4:51PM UTC
[Resolved] [EN] The live chat provider solved the technical issues on their end. Contact with our agents via live chat is available again. [PL] Dostawca oprogramowania czatu rozwiązał problemy techniczne po swojej stronie. Kontakt z naszymi agentami przez czat na żywo jest ponownie dostępny.

June 4, 2024 4:18PM UTC
[Monitoring] [EN] We are currently monitoring the situation. LiveChat provider has restored its service. We are very sorry for any inconvenience caused by the issue. [PL] W chwili obecnej monitorujemy sytuację, dostawca usługi LiveChat przywrócił jej działanie. Bardzo nam przykro z powodu wszelkich niedogodności związanych z tą sytuacją.

June 4, 2024 3:10PM UTC
[Identified] [EN] Due to issues on LiveChat provider's end, contact with agents may be interrupted. Please contact us via e-mail at support@clickmeeting.com [PL] W związku z problemami po stronie dostawcy LiveChat, kontakt z agentami może być utrudniony. Prosimy o kontakt mailowy pod adresem support@clickmeeting.com

Description

[EN] On June 4th, 2024, between 06:30 AM (CET) / 00:30 AM (ET) and 07:30 AM (CET) / 1:30 AM (ET), some of our servers will be undergoing maintenance works. The works will be carried out without interruptions to the operation of network services. We will inform you after the works are completed. Thank you for your understanding. In case of any additional questions, please reach out to our support team at support@clickmeeting.com or via our live chat. [PL] 4 czerwca 2024 r. między godz. 06:30 CET - 07:00 CET w część naszej infrastruktury będzie przechodzić prace techniczne. Prace będą wykonywane bez przerw w działaniu usług sieciowych. Będziemy informować jak tylko prace zostaną zakończone. Dziękujemy za zrozumienie. W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z naszym zespołem wsparcia klienta mailowo pod adresem support@clickmeeting.com lub poprzez czat na żywo.


Components

Marketing Pages, API, Product Panel, Meeting and Webinar Web Rooms, Room Recorder, Phone Gateways, Private Label environment, Document converter, Integrations, Mobile Application, Customer Support


Locations

Primary Data Center


Schedule

June 4, 2024 4:30AM - June 4, 2024 5:30AM UTCJune 4, 2024 5:30AM UTC
[Update] [EN] Scheduled maintenance is complete. [PL] Prace utrzymaniowe zostały zakończone.

June 4, 2024 4:30AM UTC
[Update] [EN] Scheduled maintenance is starting. [PL] Prace utrzymaniowe rozpoczęły się.

Description

[EN] On May 28, 2024, between 06:30 AM (CET) / 00:30 AM (ET) and 07:00 AM (CET) / 1:00 AM (ET), our servers will be undergoing maintenance. The work will be carried out without interruptions to the operation of provided services, however, we recommend rescheduling any events that have been scheduled for this time. Thank you for your understanding. [PL] 28 maja 2024 r. między 06:30 (CET) a 07:00 (CET) na naszej platformie będą miały miejsce prace techniczne. Prace będą wykonywane bez przerw w działaniu usług sieciowych, niemniej jednak zalecamy zmianę harmonogramu wszelkich wydarzeń, które zostały zaplanowane na ten czas. Dziękujemy za zrozumienie.


Components

Marketing Pages, API, Product Panel, Meeting and Webinar Web Rooms, Room Recorder, Phone Gateways, Private Label environment, Document converter, Integrations, Mobile Application, Customer Support


Locations

Primary Data Center


Schedule

May 28, 2024 4:30AM - May 28, 2024 5:00AM UTCMay 28, 2024 5:00AM UTC
[Update] [EN]Scheduled maintenance is complete. [PL] Prace utrzymaniowe zostały zakończone.

May 28, 2024 4:30AM UTC
[Update] [EN]Scheduled maintenance is starting. [PL] Prace utrzymaniowe rozpoczęły się.